D-2002                                                     
            
  2 迴路 20A 調光控制後級


  2 迴路 20A 調光控制後級 
  可接電阻性及電感性負載 
  主動元件採用 BTA-41/600V 雙相閘流體
  控制信號與主動元件間採用光耦合零件隔離

  每迴路皆有環形線圈及過濾雜訊線路

  電源供給:AC 120V 或 240V

  控制信號:DC 0 ~ 10V

  電源輸入及調光輸出採用螺絲固定

  外觀尺寸:200 × 80 × 70 mm ( W × H × D )

  重量:1.5 kg

<< 說明書下載 >>