C-24X                                            
 
  12/24 迴路 DMX512 燈光控制器

 

  ■可記憶 48 組場景
  ■含 20 組跳機功能記憶
  ■具開機自動執行功能 
  ■12 x 2 模式:兩預置 × 12 迴路 
     24 x 2 模式:單預置 × 24 迴路
     12 + 12 模式:12 迴路 + 12 場景 × 4 頁
  ■具 A、B 雙場景切換
  ■雙場景切換可調整漸亮漸暗時間
  ■可個別調整跳機速度及漸亮漸暗時間 
  ■每迴路皆有瞬間點亮功能按鍵
  ■信號輸出:DMX512 (1990) 
  ■電源輸入:DC 12V (2A) 
  ■外觀尺寸:330 x 290 x 80 mm (L x W x H) 
  ■重量:4 kg
 
<< 說明書下載 >>