MC-24X                                            
 
  12/24 迴路 DMX512 燈光控制器

 

  ◆ 可配置 512 個 DMX 調光迴路 
  ◆ 可記憶 108 組場景

  ◆ 含 20 組跳機功能記憶 

  ◆ 12 × 2:12 迴路 × 兩預置 

      24 × 1:24 迴路 × 單預置 

      12 + 12:12 迴路 + 12 場景 × 9 頁

  ◆ 具 A、B 雙場景切換 

  ◆ 雙場景切換可調整淡入淡出時間 

  ◆ 可同時執行多組跳機

  ◆ 可個別調整跳機速度及淡入淡出時間

  ◆ 每迴路皆有瞬間點亮功能按鍵 

  ◆ 數位信號輸出:DMX512 (1990)

  ◆ 電源輸入:DC 12V (2A)

  ◆ 外觀尺寸:330 × 290 × 80 mm (L x W x H)  
  ◆ 重量:4 kg

 
<< 說明書下載 >>