LD-2408X
 
  24迴路 8組 RGB 輸出 LED 驅動器 

  24迴路 8組 RGB 輸出 LED 驅動器

  每迴路最大承載電流為2A
  內建測試功能
  外接電源:DC 24V / 12V / 5V
  輸出方式:PWM
  控制信號:DMX512 (1990)
  DMX 信號及輸出採用插拔式螺絲端子
  外觀尺寸:320 x 135 x 40 mm
 (L x W  x H)

 


  (外觀以實體為主,若有變更不另行通知) 
   
<< 說明書下載 >>