Pilot 3000                                              
 
  DMX512 分頁播放 /  靜態播放 /  外部觸摸屏


  ■1024 個通道上的 2 個獨立的 DMX 521 線或者自動裝置或調
    光器控制。

  ■最多 20 個同時扣列表播放。

  ■先進的造型引擎。

  ■6 個調色板,為的自動化裝置的功能,迅速控制。

  ■提示:最大 999 每個播放寄存器。

  ■提示每場可存儲的最大數量:6,000