DMX-01                                                  
 
   1 迴路 DMX512 隔離分配器
 
   可隔離保護 DMX512 的輸入與輸出裝置
   可將 DMX512 信號還原放大
   一組 DMX512 的輸入埠
   一組 DMX512 的輸出埠
   DMX信號接頭:3pin 螺絲端子
   電源輸入: DC 12V 或 24V 
   DC 電源指示燈
   DMX512 信號輸入指示燈
   外觀尺寸:225 x 115 x 55 mm (W x H x D)
   重量:0.5 kg
           
<< 說明書下載 >>