DC-410                                                     
            
    4迴路調光控制


    ■每迴路輸出負載最大可承受500W
    ■輸出採用 H 型插座
    ■電源輸入:AC 120V 或AC 240V
    ■電源線最大可承受15A
    ■過載保護採用15A跳脫式開關
    ■可接電阻性及電感性負載
    ■總調光控制
    ■每迴路及總調光具閃爍功能按鍵
    ■每迴路具信號指示燈
    ■具跳動速度控制及指示燈
    ■內部裝有麥克風,以達到音控效果
    ■具音控靈敏度調整及指示燈
    ■具跳機及音控切換
    ■具跳機及音控切換按鍵
    ■外觀尺寸:240 × 132 × 80 mm (W × H × D)
    ■重量:0.5 kg   
          

<< 說明書下載 >>