DP-806X                 (已停產)
 
  4 迴路 5A MX512 調光器


  4 迴路 DMX512 調光器 
  每迴路最大可承受 5A
  可接電阻性及電感性負載 
  主動元件採用 BTA-16/400V 雙相閘流體 
  控制信號與主動元件間採用光耦合零件隔離 
  每迴路皆有環形線圈及過濾雜訊線路 
  每迴路皆可做調光測試 
  具 DMX 信號指示燈 
  具控制信號指示燈 
  採用 DIP-SW 設定 DMX 調光位址 
  電源供給:AC 120V 或 240V 
  數位控制信號:DMX512 (1990) 
  類比控制信號:DC 0 ~ 10V 
  輸出過載保護採用 8A 保險絲 
  輸出採用 H 型插座 
  外觀尺寸:250 x 210 x 70 mm (W x H x D) 
  重量:2 kg 
  

<<  說明書下載  >>