SC-12X                                         
 
  12 迴路場景控制器

  具八組場景及一組關閉控制鍵
  每組場景皆可控制 12 個迴路
  最多可擴充四組場景副控制器 (SC-01M) 
  可調整個別迴路的亮度 
  可同步調整全部迴路的亮度
  每迴亮度皆有十段 LED 指示燈
  每組場景皆有指示燈
  可接受紅外線遙控器選擇場景
  可設定場景間淡入淡出的時間 (0~10分鐘) 
  每組場景皆可設定開啟的時間 (24小時制) 
  每組場景皆可設定開啟的日期 (週一~週日)
  電源輸入:DC 12V  (>500mA) 
  信號輸出:DMX512 (1990)
  外觀尺寸:280 × 120 × 50 mm
 (長×寬×高)
  開孔尺寸:270 × 90 mm (長×寬) 
  重量:1.5 kg 
 
<<  系統連結說明下載  >>