DMX-06                 (已停產)                          
 
   6 迴路 DMX512 隔離分配器
 
   可隔離保護 DMX512 的輸入與輸出裝置
 
   一組 DMX512 的輸入埠 (3pin 或 5pin)
   六組 DMX512 的輸出埠 (3pin 或 5pin)
   電源輸入:AC 110V 或 220V
   AC 電源開關 
   DC 電源指示燈
   DMX512 信號輸入指示燈
   外觀尺寸:482 x 44 x 150 mm (W x H x D)
   重量:2.5 kg 
           
<<  說明書下載  >>