DMX-03                 (已停產)                                 
 
   3 迴路 DMX512 隔離分配器
 
   可隔離保護 DMX512 的輸入與輸出裝置
   一組 DMX512 的輸入埠 (3pin 或 5pin) 
   三組 DMX512 的輸出埠 (3pin 或 5pin)
   電源輸入:AC 110V 或 220V
   AC 電源開關
   DC 電源指示燈
   DMX512 信號輸入指示燈
   外觀尺寸:180 x 105 x 55 mm (W x H x D)
   重量:1.3 kg
           
<<  說明書下載  >>